KALORIFER

 

Kalorifer sistemi pano sayesinde kontrol edilir.

Isıtma elemanlarının optimum kontrolünü sağlamak için tarafımızca geliştirilen bir program yürütülmektedir. Program ısıtma elemanlarını kontrol ederek ısıtma ve elektrik değerlerinin optimum kontrolünü sağlar.

Isıtma elemanlarının özel kontrolü ve su direncinden kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi sayesinde sudaki moleküller uyarılır ve titreşmeleri sağlanır. Bu tahrik suyun çok kısa sürede hızla ısınmasına neden olur.

Kontrol kabini, elektrik kesintisi durumunda bile kayıtlı kontrol parametrelerini korur. Bu durumda optimum su ısıtma işlemi kesintiye uğramaz.

Isıtma sistemi her zaman güvenli bir şekilde çalıştırılabilir. Kısa devre durumunda sistem otomatik olarak kapanır. Kısa devre ısıtma sisteminin dışında ise kısa devre giderildikten sonra sistem otomatik olarak tekrar açılır. Isıtma sistemindeki kısa devrenin giderilmesi kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

  

KİREÇ SÖKÜCÜ


Kireç çözücü, herhangi bir su devresine bağlanabilen, elektrikle çalışan ayrı bir ünitedir.

Ünite, içinden suyun geçtiği kapalı bir sistemden ve bir güç kaynağından oluşur.

İç sistemdeki parçalar kalsiyum karbonatlar suyu belirli bir sinyalle uyaran emicilerdir.
Uyarıldığında kalsiyum karbonat kristalleri ezilir ve aynı zamanda absorbe elemanlarına çekilir.

Kırılmış kalsiyum karbonat kristalleri daha sonra emicilere yapışır.

Kireç çözücünün elektrik tüketimi kireç gidermeye paralel olarak azalır, örneğin 100 Watt'tan (kireçlı su) 10 Watt'a (kireçten arındırılmış su) kadar düşer.